24 HOURS OF DEEP LISTENING

24 Hours of Deep Listening keert terug!

Op 1 en 2 oktober organiseren we de editie van 2021. Twee dagen gevuld met muziek, kunst en immersieve ervaringen. Het gaat in de eerste plaats op de muziek, maar met een grote nadruk op de ziel.

Dit jaar verwelkomen we jullie graag op 2 locaties in Gent. De volledige line-up en meer info vind je op onze eventpagina.

Koop hier je tickets!

***

24 Hours of Deep Listening is back!

On Oct. 1 and 2 we organise this year’s edition of the festival. Two days filled with music, art, and immersive experiences. It’s first and foremost about the music, but with great attention for the soul.

This year we welcome you to 2 locations in Ghent. Full line up and more info can be found on our eventpage.

Buy your tickets here:!

 

***

 
 
 

24 Hours of Deep Listening is het festival van het platenlabel Consouling Sounds.
Het is een muziekfestival dat het geluid presenteert waarvoor het label bekend is geworden: introspectief, broeierig, grensoverschrijdend. Soms hard & heavy en dan weer zacht en dromerig, nooit oppervlakkig, altijd intens.

24HDL is ook een festival over immersive technologie, community en verbondenheid.
Elk jaar presenteren we digitale oplossingen en immersieve kunst om een antwoord te geven op de vraag: hoe kunnen we samen muziek beleven op een onvergetelijke manier, in de echte ruimte en online? Hoe kunnen we mensen die zich in verschillende plaatsen bevinden echt samenbrengen? Met een community die zich uitstrekt over de wereld wil Consouling een antwoord vinden op deze uitdaging.

Het festival komt tot stand dankzij de hulp van talrijke partners:
vzw de console, Spookstad, XRT, Veil of Sound, Muzieklab Podcast, Oorworm,

een geweldig team, een nog grotere geweldige community, met de steun van de  Vlaamse Gemeenschap, en vele anderen

 

***

 

24 Hours of Deep Listening is the festival of the record label Consouling Sounds.
It is a music festival featuring the sounds the label has become known for: introspective, broody, genre defying. Sometimes hard & heavy and other times soft & eerie, never superficial, always intense.

24HDL is also a festival about immersive technology, community and togetherness.
Each year we present digital solutions and immersive art to answer the question: how can we experience music together in an unforgettable way, in real space and online? How can we bring people in different places, other realities together? With a community spread out over the globe, Consouling wants to find an answer to this challenge.

The festival comes about thanks to the help of numerous partners:
vzw de console, Spookstad, XRT, Veil of Sound, Muzieklab Podcast, Oorworm,
an awesome team, an even larger awesome community, with the support of the Flemish government, and many others.

 

***

 

 

Praktisch:
24 Hours of Deep Listening
1 & 2 oktober 2021
Lakenmetershuis, Vrijdagmarkt 24, Gent
Tinnenpot, Tinnenpotstraat 21, Gent

Consouling Sounds vindt het belangrijk iets te ondernemen opdat muzikanten en technici terug kunnen doen waar ze goed in zijn: kunst maken, kunst brengen. Voor het evenement werd een risicobeheersend draaiboek uitgewerkt om de gezondheid van alle deelnemers, zowel het publiek als de artiesten als de medewerkers, zo goed mogelijk te beschermen. Indien er omwille van maatregelen uitgevaardigd door de overheid op het moment van het festival geen publiek toegelaten mag worden, dan zullen alle tickethouders de kans krijgen een terugbetaling te vragen. Wie specifieke vragen heeft over de veiligheidsmaatregelen die genomen worden om 24HDL veilig te laten verlopen kan contact opnemen met de organisatie via info@consouling.be.

***

Practical info:
24 Hours of Deep Listening
October 1 & 2, 2021
Lakenmetershuis, Vrijdagmarkt 24, Gent
Tinnenpot, Tinnenpotstraat 21, Gent

Consouling Sounds finds it’s important to undertake something in order to have artists and sound technicians do what they do best: to make art, to make an experience. In order to organise the event in such a manner that the health of all participants, the audience as well as the artists and the staff involved, is secured, a detailed risk management scenario was developed. If at the time of the festival it is impossible to attend because of measures taken by the government, then all ticket holders will be able to ask for a refund. For specific questions on the safety measures taken with regard to 24HDL, the organisation can be contacted via info@consouling.be

 

 

 

***

Ticketlink

Terms and Conditions
Privacy Policy